8.5 · Yngre nydansk

Den periode, der kaldes yngre nydansk, altså det, vi forstår ved moderne dansk, regnes normalt for at omfatte årene fra 1700 til i dag. Man har dog også argumenteret for, at perioden først begynder i 1740’erne, for fra det tidspunkt gennemgik det danske ordforråd i løbet af ret få år et hamskifte, der trængte den stærke franske og latinske påvirkning fra 1600-tallet og den tidlige oplysningstid tilbage. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 319-338.