16.2 · E-mail, sms, chat og sociale medier

E-mail, sms, chat og sociale medier er nogle af de mest udbredte elektroniske kommunikationsformer, der benyttes til privatkommunikation, og de har en række ligheder. Det væsentligste lighedstræk i de nævnte medier er, at deltagere på forskellige geografiske lokaliteter kan interagere på skrift med en høj udvekslingshastighed. Herudover skrives teksterne på et tastatur og vises på en skærm, og der er hjælperedskaber til rådighed under skriveprocessen, fx ordbøger, stavekontrol og tekstskabeloner. Disse ligheder betyder, at e-mail, chat, sms og interaktion på sociale medier sprogligt set har en række fællestræk. I dette afsnit vil fællestrækkene blive behandlet under overskrifterne Interaktion, Reduktion og Artikulation. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 233-245.

Intet ekstramateriale