Bind 3

Bøjning og bygning

ENDNU IKKE UDKOMMET

Dette bind rummer beskrivelse af ordenes bøjning og deres rolle i opbygningen af sætninger (syntaks). Desuden behandles dialekter og sociolekter i særskilte kapitler.

Beskrivelsen af ordforrådets bøjningssystem er opdelt i perioderne runetiden, gammeldansk, ældre nydansk og yngre nydansk, mens syntaksen beskrives dels for runetiden, dels i en samlet behandling for tiden fra gammeldansk til moderne dansk.