18.9 · Skåne

Med freden i Roskilde i 1658 overførtes bl.a. provinserne Skåne, Halland og Blekinge (herefter: Skånelandene) fra det danske kongerige til det svenske. Efter nogle urolige årtier, hvor den danske konge forsøgte at tilbageerobre de tabte landsdele, var situationen blevet stabiliseret, og Skånelandene var endegyldigt blevet sydsvensk territorium i stedet for østdansk. Nationalitetsskiftet kom til at få politiske, økonomiske og kulturelle konsekvenser og medførte også visse forskydninger i regionens sprog og sprogbrug. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 135-146.

Intet ekstramateriale