13.5 · Syntaks

Standardiseringen sætter senere ind og er mindre gennemført på syntaksniveauet end på de øvrige sproglige niveauer. Først da man begyndte at lade skoleeleverne udtrykke sig relativt frit skriftligt, blev en eksplicit normering aktuel, og det skete et godt stykke ind i 1800-tallet – og stadig var det mest som genfortælling, hvor den oplæste fortælling fungerede som mønster.

De klareste udtaleforskelle fandt man tidligere mellem forskellige dialekter, senere mellem forskellige sociale lag. De fleste syntaktiske forskelle finder man mellem skriftsprog og talesprog, selv om der (især uden for de større byer) kan forekomme enkelte syntaktiske træk der stammer fra de lokale dialekter, også i relativt standardnært talesprog, og selv om forekomsten af disse dialekttræk ofte vil have ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 391-400.

Intet ekstramateriale