17.2 · Læse- og skrivekyndighed efter 1800

Anordningerne for almueskoler på landet og i købstæderne af 29. juli 1814 bestemte at alle børn fra syvårsalderen til konfirmationen skulle modtage undervisning i ikke blot at læse, hvad der havde været påbudt eleverne på landet siden Christian 6.s skoleforordning 1739 (Forordning 23. januar 1739), men nu også i at skrive dansk. Dermed var rammerne lagt for at lære hele den danske befolkning at læse og skrive. Men der var mange praktiske vanskeligheder at overvinde inden anordningernes intentioner kunne siges at være gennemført. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 277-309.