17.6 · Dansk som andetsprog

Med den øgede internationalisering af det danske samfund og den dertil knyttede mobilitet i befolkningen anvendes der flere sprog end tidligere inden for landets grænser og af befolkningen i kommunikationen med udlandet. Samtidig har der siden 1970’erne været en gradvis forøgelse af antallet af borgere, der ikke har dansk som modersmål, og som lærer dansk for at gennemføre en uddannelse, for at begå sig på arbejdsmarkedet og som forbrugere og for at kunne gøre deres indflydelse gældende i lokale og nationale sammenhænge. Disse borgere lærer og bruger dansk som andetsprog. Betegnelsen gælder sproget hos voksne såvel som børn og unge. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 365-377.

Intet ekstramateriale