4.10 · Punktskrift

Punktskrift er blindes og stærkt svagsynedes eget skriftsprog med eget tegnsæt og forkortelsessystem. Den danske punktskrift følger dansk retskrivning – stavemåde, bøjning og brug af sætningstegn. Punktskrift, også kaldet blindeskrift – på engelsk betegnet braille efter dens opfinder – er den repræsentation af bogstaver, tal, sætningstegn mv., som blinde personer og personer med alvorlig synsnedsættelse kan læse med følesansen i fingerspidserne. Punktskrift er et skriftsystem, der med ophøjede prikker/punkter indeholder tegn svarende til de trykte tegn, som seende personer anvender ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 429-435.

Intet ekstramateriale