Kapitel 1 · Kilderne

  • 1.1 · Sprogets kilder
    Det talte sprog er ethvert sprogs grundvold. Det er i hovedet, tanker og meddelelser iklædes ord, der ved hjælp af taleorganerne videregives til andre mennesker inden for sprogfællesskabet. Et fæl...