4.5 · I det offentlige rum

Den monumentale skrift hørte, som det fremgår af kapitel 4.3, middelalderen igennem næsten helt og holdent hjemme i kirken. Dette forhold ændrede reformationen i 1536 ikke umiddelbart ved. Men gennem 1500- og 1600-tallet dukker der dog langsomt flere verdslige tekster på dansk op i det offentlige rum. Hvis det er mere end den rene ejerbetegnelse, drejer det sig typisk om fromme indvielsesformler – dog med en enkelt undtagelse. Ejerbetegnelser vil normalt være ejerens (og hustruens) initialer, måske på en døroverligger eller som murankre på en bygningsgavl ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 365-372.

Intet ekstramateriale