1.1 · Sprogets kilder

Det talte sprog er ethvert sprogs grundvold. Det er i hovedet, tanker og meddelelser iklædes ord, der ved hjælp af taleorganerne videregives til andre mennesker inden for sprogfællesskabet. Et fællesskab, der er opstået og udbygget ved det lille barns efterligning af ældre individers tale. Men al tale er flygtig, og først i takt med at mennesket lærte sig at skrive, blev det muligt at gemme tanker og tale, og på den måde opstod muligheden for at få indblik i, hvad mennesker tænkte, ytrede og bedrev i mangfoldige forskellige sammenhænge. Og set fra et sproghistorisk synspunkt blev det muligt at studere, hvilken stavemåde og hvilke ord i hvilken rækkefølge de benyttede sig af ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 17-30.