2.3 · Sprog og identitet

Hvilken sammenhæng er der mellem det at tale dansk og være dansker? For de fleste forekommer sammenhængen formodentlig umiddelbart indlysende. De kan da også henvise til at der har været talt dansk i over tusind år, og at der i hvert fald siden tidlig middelalder har eksisteret et Danmark der gjorde det muligt for befolkningen at udvikle sin egen identitet. Men der har også levet danskere der ikke talte dansk, og det problematiserer spørgsmålet om den nære sammenhæng mellem sprog og national identitet. I det følgende søges forholdet afklaret ved at se på samspillet mellem fænomenerne sprog, folk, land og stat og ved at inddrage de tanker og følelser der under skiftende historiske forhold har været knyttet hertil ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 1, s. 85-123.