Kapitel 6 · Tegnsætning

  • 6.1 · Før 1500
    Tegnsætning eller interpunktion er den måde der sættes tegn på i en tekst, i vores tid fx komma, semikolon eller punktum. Interpunktionstegnene eller skilletegnene er altså ikke en del af bogstav...
  • 6.2 · Efter 1500
    Dette kapitel drejer sig først og fremmest om tegnsætningen (interpunktionen) i trykte, offentlige tekster fra ca. 1500 og til nutiden. Kapitlet er primært skrevet på grundlag af tekster om interp...