Kapitel 19 · Andre sprog i Danmark

 • 19.1 · Latin
  Latin er som bekendt et dødt sprog. Dødt i den forstand at ingen har haft det som modersmål siden engang i senantikken eller den tidlige middelalder. På et tidspunkt havde de romanske folkesprog (...
 • 19.2 · Tysk og nederlandsk
  Indvandringen sydfra begyndte i 1100‑tallet som led i en migration mod nord og øst fra de tysktalende områder. Et tidligt vidnesbyrd om tysk indvandring er Saxos omtale af tyske håndværkere i Ro...
 • 19.3 · Fransk
  Fra 1100‑tallet og et par århundreder frem blev Paris det førende lærdomscenter i Europa. Efter kristendommens indførelse i Danmark søgte unge ambitiøse gejstlige danske mænd, såsom Eskil, A...
 • 19.4 · Engelsk
  Selvom der har eksisteret forbindelser mellem Danmark og England i over tusind år, blev engelsk kendt i Danmark forholdsvis sent. Vikingerne kunne i forbindelse med deres togter til England naturligv...
 • 19.5 · Russisk
  De sproglige relationer mellem dansk (som del af den østnordiske afgrening af urnordisk) og russisk går med sikkerhed tilbage til vikingetiden. En af datidens vigtige handelsveje, varægerruten, gik...
 • 19.6 · Polsk
  I nyere tid udgjorde polakker frem til 1960 den største etniske indvandrergruppe i Danmark. En stor koncentration fandtes på Lolland‑Falster og Sydsjælland, hvor en import af polske sæsonarbejde...
 • 19.8 · Jiddish
  De første jøder, som fik opholdstilladelse i Danmark, var portugisiske jøder fra Hamborg, som Christian 4. havde inviteret til at slå sig ned i Glückstadt i 1619- 1622 med henblik på økonomisk...
 • 19.9 · De nordiske sprog
  Forandringerne i det danske sprog fra 1100‑tallet blev begyndelsen til at man kunne skelne mellem de forskellige nordiske sprog. Ved Kalmarunionens indstiftelse 1397 var der ikke blot tre stater, me...
 • 19.10 · Grønlandsk
  Grønlandsk er et minoritetssprog i det danske rigsfællesskab, men er samtidig det samfundsbærende majoritetssprog i det selvstyrede Grønland. Grønlandsk er således et indenlandsk sprog med en la...
 • 19.11 · Nyere indvandrersprog
  Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af nyere indvandrersprog i Danmark. Med “nyere indvandrersprog” menes sprog som er kommet til Danmark med indvandrere og flygtninge fra 1960’erne til...
 • 19.12 · Dansk tegnsprog
  Dansk tegnsprog er et blandt mange tegnsprog der bruges af døve rundtom i verden. Tegnsprog er sprog der er opstået og udviklet blandt døve, ikke sprog der er konstrueret for at afhjælpe døves ko...
 • 19.7 · Romani
  Romani er blevet talt i forskellige varieteter i Danmark, muligvis uden afbrydelse, fra 1500‑tallet indtil nutiden. Romaniord har desuden fundet vej til det danske kæltringesprog rotvælsk, et hemm...