18.7 · De nye hjem

Som del af den store udvandringsbølge fra Europa fra midten af 1800-tallet og frem til Anden Verdenskrig udvandrede også et stort antal danskere til den nye verden. De store udvandringslande var for danskernes vedkommende USA og Canada. Argentina og Australien tiltrak en mindre del, og New Zealand kun ganske få. Udvandringen fra Danmark i denne periode adskiller sig fra udvandringen fra Danmark efter Anden Verdenskrig ved det høje antal der udvandrede, og de begrænsede muligheder for hjemrejse og for at holde kontakten med hjemlandet efter udrejsen. Dette er en anden type udvandring end udvandringen fra Danmark i dag hvor muligheden for tæt kontakt med hjemlandet i form af moderne transportmidler og kommunikationsteknologi giver tilsvarende større mulighed for at holde sproget ved lige. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 101-120.