17.3 · Breve og brevbøger

Dette kapitel handler først og fremmest om privatbreve og om vejledninger i at skrive sådanne breve, de såkaldte brevbøger. Der findes mange typer af private breve. De er henvendt til en navngiven person eller nogle få specifikke modtagere. Det fortrolige privatbrev kan defineres som erstatning for en samtale. Fremtrædelsesformen er mundtlig, personlig og uformel. Et andet yderpunkt er de formelle indbydelser til barnedåb, bryllup og konfirmation, kondolencebreve i anledning af dødsfald og begravelse. Fælles for alle disse typer er at afsenderen normalt er en privatperson, og at modtageren som nævnt er en enkelt eller nogle få navngivne personer. I den klassiske retorik kaldes de lukkede breve i modsætning til de åbne breve ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 311-320.

Ekstramateriale