14.4 · Salmesprog

Med salme betegnes i moderne dansk dels de kristne menighedssange, som i fællesskab afsynges ved gudstjenester og andre religiøse sammenkomster, dels mere fagsprogligt de gammeltestamentlige digte, der er samlet i Salmernes Bog. En beskrivelse af det danske salmesprog må nødvendigvis have den lutherske menighedssang som sit centrale område. Den har til alle tider modtaget vigtige impulser fra de gammeltestamentlige salmer, gerne kaldet Davidssalmerne og i ældre tid Psalteren. Dermed er vore dages salmesang forankret i en mere end 2.500 år gammel tradition. Det specifikt danske salmesprog har sine rødder i senmiddelalderens religiøse sange ved processioner, andagter og gudstjenester. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 4, s. 99-115.