21.18 · Per Højholt

Per Højholt er en af de mest sprogbevidste forfattere i den danske modernisme, og det er vanskeligt at give en karakteristik af ét gennemgående sprog eller én gennemgående stil i forfatterskabet. Højholt ændrede sit udtryk i takt med de kunstneriske problemer der optog ham, og i forfatterskabet støder man på lav såvel som høj stil, udpræget mundtlighed såvel som udpræget skriftlighed – og til tider det hele inden for rammerne af det samme værk. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 347-360.