Redaktionen

Ebba Hjorth
f. 1946, mag.art. i nordisk filologi, ledende redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har især beskæftiget sig med leksikografi og var som én af pionererne inden for struktureret, elektronisk ordbogsredigering blandt initiativtagerne til LEDA (Leksikografer i Danmark). Har været ansat som redaktør ved og leder af Gammeldansk Ordbog og som planlægger af og ledende redaktør ved Den Danske Ordbog. Initiativtager til og redaktør ved Studér Middelalder på Nettet og siden 2004 hovedredaktør ved Dansk Sproghistorie.

Henrik Galberg Jacobsen
f. 1944, dr.phil., tidl. professor i nordiske sprog ved Syddansk Universitet. Har især beskæftiget sig med sproglig normering og har som mangeårig ansat i Dansk Sprognævn været blandt de førende kræfter i arbejdet med moderne dansk ortografi, sproglig vejledning og kommasystemer. Har desuden udgivet lærebøger og håndbøger, bl.a. Håndbog i Nudansk (sammen med Peter Stray Jørgensen). Erhvervede doktorgraden i 2010 med afhandlingen Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005. Redaktør ved Dansk Sproghistorie siden 2004.

Bent Jørgensen
f. 1944, dr.phil., tidl. professor ved Afdeling for Navneforskning under Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet. Ud over at være en førende navneforsker er Bent Jørgensen en klassisk skolet sproghistoriker. Har desuden udgivet ordbøger over danske sted- og gadenavne og har forfattet en del af de etymologiske oplysninger i Den Store Danske Encyklopædi og i Den Danske Ordbog. Erhvervede doktorgraden i 1976 med afhandlingen Reciprokering. Studier i indbyrdes afhængighed mellem ældre danske bebyggelsesnavne.
Redaktør ved Dansk Sproghistorie siden 2004.

Birgitte Jacobsen
f. 1953, ph.d., seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Tidl. lektor i lingvistik ved Institut for Grønlandsk Sprog, Litteratur og Medier ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), hvor hun også har været institutleder og prorektor. Har en bred faglig profil, bl.a. inden for disciplinerne sproghistorie, fonetik, sprog i kontakt og kommunikation i elektroniske medier. Redaktør ved Dansk Sproghistorie siden 2013.

Merete Korvenius Jørgensen
f. 1951, cand.mag. i dansk og historie, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Har især beskæftiget sig med ældre dansk sprog og historisk leksikografi som redaktør ved og leder af Gammeldansk Ordbog og som redaktør ved Studér Middelalder på Nettet. Har forfattet en del af de etymologiske oplysninger i Den Danske Ordbog. Fungerede i perioden 1985-2014 som redaktionssekretær og redaktør ved tidsskriftet Danske Studier. Redaktør ved Dansk Sproghistorie siden 2016.

Laurids Kristian Fahl
f. 1968, cand.mag. i dansk, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Ansvarlig for produktion og forlagskontakt. Har været ansat som redaktør ved Den Danske Ordbog, Arkiv for Dansk Litteratur og ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker 1-18. Er projektleder på sproget.dk og sammen med Peter Zeeberg ledende redaktør på Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22. Tilknyttet Dansk Sproghistorie siden 2015.

Andrea Stengaard
f. 1991, stud.mag. i dansk, studentermedhjælp ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Tilknyttet Dansk Sproghistorie siden 2016-2021.

Agnes Aggergaard Mikkelsen
f. 1996, stud.mag. i lingvistik, studentermedhjælp ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Tilknyttet Dansk Sproghistorie siden 2020.

Redaktionen ved lanceringen af bind 2 på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Københavns Universitet, 28. juni 2018.
Fra venstre: Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Ebba Hjorth, Andrea Stengaard, Laurids Kristian Fahl og Merete K. Jørgensen