21.20 · Klaus Rifbjerg

Hvormed kan man mest træffende sammenligne det rummelige, rige sprog, Klaus Rifbjerg gjorde ud af sit modersmål, tilsat elementer fra indtil flere fremmede tungemål? Her kommer nogle bud:

Det er en summende markedsplads, et muntert mødested for vidt forskellige stilarter, stilniveauer, diskurser, sprogtyper og nationalsprog. Det er en heftigt larmende verbal boksearena og en livligt boblende, altid veltilsmagt gryde suppe. Det er en larmende fuga, et disharmonisk felt, hvor dansken blandes med og udfordres af adskillige andre sprog (især engelsk, men også fransk, tysk, spansk, ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 6, s. 373-384.

Ekstramateriale