Bind 6 · Forfatternes dansk

Dette sjette bind afslutter værket med en generel beskrivelse af stilidealer, stilforskydninger og stilistiske virkemidler gennem tiderne i skrevne tekster og i forskellige talesprogsgenrer.

Indflydelse på dansk ordforråd og fraseologi fra oversættelser af markante fremmedsprogede værker behandles, og der gives karakteristikker af 20 forfatteres sprog som har haft indflydelse på samtidens danske sprog og måske også har haft blivende indflydelse på sproget.