19.1 · Latin

Latin er som bekendt et dødt sprog. Dødt i den forstand at ingen har haft det som modersmål siden engang i senantikken eller den tidlige middelalder. På et tidspunkt havde de romanske folkesprog (italiensk, fransk, spansk osv.) udviklet sig så langt væk fra skriftsproget latin at man måtte opfatte dem som separate sprog. I et germansktalende område som Danmark har det naturligvis altid været dødt i den forstand. Ikke desto mindre har det været i aktiv brug, såvel skriftligt som mundtligt her i landet, og på den måde har det haft et langt liv efter døden. I 700‑800 år har det i mange sammenhænge været det foretrukne sproglige medium i den højtuddannede del af befolkningen. Det kom til landet sammen med kristendommen i den tidlige middelalder og mistede først for alvor sin betydning i løbet af 1700‑tallet. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 197-220.

Intet ekstramateriale