9.4 · Engelsk

Den engelske påvirkning af dansk sprog er i højere grad et nutidsfænomen end et fænomen som hører til den lange historie om det danske sprogs udvikling. Dog er det muligt at udskille perioder i engelskpåvirkningen og at vise at selv om påvirkningen primært er af nyere dato, så er engelsk også tidligt på banen i dansk. Det kan konstateres at visse områder er mere påvirket af engelsk end andre, og at akklimatiseringen af engelske lån har forandret sig i løbet af den tid hvor engelsk spiller ind i dansk. Det engelske sprogs stilling i dansk har slet ikke haft den tyngde som tysk, og først i nyere tid er engelsk blevet første ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 429-452.

Intet ekstramateriale