1. Louise Phister læser Holberg

I vore dage, dvs. inden for de sidste godt 100 år, har talt dansk kunnet optages og opbevares på en måde som i dag sætter os i stand til at høre hvordan folk født før midten af 1800-tallet talte. Den ældste dansker hvis sprog vi på denne måde stadig kan høre, er skuespillerinden Louise Phister, der var født i København i 1816, og som i 1904 indtalte et par Holberg-monologer på en fonografvalse, forløberen for grammofonpladen, omtalt på s. 17 i bd. 1 og s. 23 i bd. 6.