10. Supplerende oplysninger om Moths Ordbog

Oplysninger om ordbogens anlæg, indhold og manuskript-og overleveringsforhold, omtalt på s. 218 i bd. 1.