100. Biblernes oplagsstørrelser

Oplagsstørrelse og afsætning af bibler. Omtalt på s. 76 i bd. 4.


 

Fra de danske bibeloversættelsers tidlige historie har vi kun sporadiske oplysninger om, hvor mange eksemplarer af de enkelte bibeludgaver, der blev trykt og afsat. Fx ved man fra samtidige kilder, at Christian 3.s Bibel fra 1550 blev trykt i 3000 eksemplarer, som hurtigt blev afsat, og at oplaget af Christian 4.s Bibel fra 1633 var på godt og vel 2000. Derimod kendes antallet af trykte eksemplarer af Resens Bibel fra 1607 ikke. Under pietismen i første halvdel af 1700-tallet skete der en voldsom stigning i antallet af trykte bibler takket være Missionskollegiets virksomhed. I en af de bibler, der er udgået herfra, oplyses det, at denne institution i årene 1716-1722 har trykt og afsat i alt 22.580 eksemplarer af Det Nye Testamente og 13.784 eksemplarer af hele Bibelen. Siden oprettelsen af Det Danske Bibelselskab i 1814 har man i selskabets årsberetninger kunnet finde oplysninger om den årlige afsætning af bibler og testamenter. I de første årtier af selskabets historie overstiger tallet for afsatte bibler og testamenter kun undtagelsesvis 5.000 eksemplarer om året; men i sidste halvdel af århundredet er tallet stigende, og i begyndelsen af 1900-tallet når det op over 50.000 om året. Umiddelbart efter udgivelsen af 1948-oversættelsen sker en markant stigning; den årlige afsætning er nu oppe på 70.000-80.000. Højest når salgstallet i 1992 – det år den seneste autoriserede oversættelse udkom – med en afsætning på 134.006 bibler og 47.748 testamenter. I slutningen af 1990’erne falder salget igen, og i de første år af det nye årtusind er det på nogenlunde samme niveau som i begyndelsen af 1900-tallet. (Kilder: Kirkehistoriske Samlinger, bd. 3, 1857-1859, s. 122; bd. 8, 1872-1873, s. 421, 449; Fortalen i Biblia 1722; Beretning fra Bibelselskabet for Danmark 1814-1912; Det danske Bibelselskabs årsberetning 1913-1964; Det danske Bibelselskabs årbog 1966-2009).

Bodil Ejrnæs 2020