103. Ændring af stil og sprogtone

Ændring af komplicerede sætningskonstruktioner mv. i 1948-oversættelsen af Det nye Testamente. Omtalt på s. 90 i bd. 4.


 

I 1948-oversættelsen er komplicerede sætningskonstruktioner opløst, småord som dog, kun, ja, nej m.m. er tilføjet, og forbindelser med genitiv, som kan forekomme uforståelige i en ordret oversættelse, er skrevet om, fx en ånd, der giver barnekår, i stedet for det ordrette sønneudkårelses ånd (Rom 8,15) og ordet om Riget i stedet for Rigets ord (Matt 13,19). Resultatet er en levende og letflydende dansk tekst, der er markant forskellig fra den i 1907-revisionen. Det kan illustreres ved dette eksempel fra Ef 2,1-7:

1907-revisionen (1932-udgaven) 1948-oversættelsen
Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder, hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn, iblandt hvilke ogsaa vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom ogsaa de andre – men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os, ogsaa da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus – af Naade ere I frelste! – og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus, for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus. Ogsaa jer har han levendegjort, da I var døde i jeres Overtrædelser og Synder, som I forhen vandrede i, ledede af denne Verdens Tidsaand og af Herskeren over Luftens Rige, den Aandemagt, som nu er virksom i Ulydighedens Børn. Til dem hørte vi ogsaa alle forhen, da vi fulgte vort Køds Lyster og gjorde, hvad Kødet og Tankerne vilde, og af Natur var vi Vredens Børn ligesom de andre. Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har paa Grund af den store Kærlighed, hvormed han elskede os, gjort os levende med Kristus, os, som var døde paa Grund af vore Overtrædelser – af Naade er I frelst! Ja, han har opvakt os med ham og givet os Plads med ham i den himmelske Verden, i Kristus Jesus, for at han i de kommende Tidsaldre kunde vise sin Naades overstrømmende Rigdom ved Godhed mod os i Kristus Jesus.

 

Bodil Ejrnæs 2020