104. Debat om prøveoversættelse

Debat i 1980’erne om prøveoversættelsen forud for 1992-oversættelsen af hele Bibelen. Omtalt på s. 93 i bd. 4.


 

Uddrag af Regin Prenter: “Mine ønsker til en bibeloversættelse”, Præsteforeningens Blad, 77, 1987, s. 589-596:

En bibeloversættelse er bestemt for den kristne menighed, til brug ved dens gudstjenester og ved den enkeltes andagt. At den bør kunne læses af andre, er en selvfølge. Men en bibeloversættelse bør ikke affattes med særlig hensyntagen til dem, der er “udenfor” (..) [O]versættelsen er bestemt til brug i og af den kristne menighed, ikke til underholdning for den mythiske “mand på gaden”.

(s. 593-594)

Uddrag af Svend Holm-Nielsen: “Om bibeloversættelse i almindelighed og de gammeltestamentlige prøveoversættelser i særdeleshed. Et svar til professor Regin Prenter”, Præsteforeningens Blad, 77, 1987, s. 997-1002:

Der er en ting, jeg finder karakteristisk for Prenters foredrag. Han taler meget om kirke og menighed: “En bibeloversættelse er bestemt for den kristne menighed” siger han. Ikke en eneste gang taler han om folket. Jeg ved godt, at man kan vrænge ad det ord, trække det ned i skidtet og hånligt snakke om mænd på gader og gulve og på Rådhuspladsen. Det får være! Det er ikke desto mindre for folket, jeg oversætter Det gamle Testamente. Det er til folkets modersmål, ikke til et specielt kirke- eller menighedssprog.

(s. 1001)

Bodil Ejrnæs 2020