11. Udkast til skrivelse til lærde indsamlere af ordstof til Moths Ordbog

Det bevarede udkast, der er skrevet med Arne Magnussens hånd, udtrykker ønsker om indsamling af bl.a. talesprog, dialektord, fagord og uformelt ordstof til Moths ordbogsprojekt, omtalt på s. 218 i bd. 1.