117. N.F.S. Grundtvig-salme 1846

Samtlige vers af salmen Tag det sorte Kors fra Graven!
(N.F.S. Grundtvig mfl. 1846, s. 76).
Verset med rød skrift er omtalt på s. 109 f. i bd. 4.


 

Tag det sorte Kors fra Graven!
Plant en Lilje hvor det stod!
Ved hvert Skridt i Dødninghaven
Blomster spire for vor Fod!
Englevinger paa vor Grav,
For den brudte Vandringsstav!
Palmefugl for Askekrukke!
Frydesang for hule Sukke!

Solen sortned, da han blegned,
Som for os udgiød sit Blod,
Graven lyste, Mørket segned,
Da forklaret han opstod!
Ton, vor Lovsang, høit i Sky,
Sødt i Paaske-Morgengry:
Jesus Christus er opstanden!
Evig lever Guddomsmanden!

See Maria Magdalene!
Hænder nys hun vred i Gru,
Sukked, til at røre Stene:
Hvor? ak, hvor er Herren nu?
See, af Øiets Taareflod
Morgensolen mildt opstod!
J den Grav, hvor han har hvilet,
Hun har fundet Englesmilet!

Brister, alle Helgengrave!
Herrens Røst, i Dæmring sval,
Lyder i de Dødes Have,
Skaber Lys i Skyggedal!
Herren kalder, men ei nu:
Synder! Adam! hvor er du?
Sødt det toner, Engle tie:
“Her er Frelseren, Marie!”

Ja, han er her, Guddoms-Manden!
Sprængte er nu Dødens Baand!
Han er visselig opstanden,
Og hans Ord er Liv og Aand!
Nu en Foraarsmorgen skiøn
Rinder op for os iløn,
Og, som Paaske-Psalmen klinger,
Voxer Sjælens Fuglevinger!