12. Oversigt over vigtige dialektordbøger i Danmark

Listen indeholder både ordbøger over enkeltdialekter og ordbøger over større geografiske områder med fælles dialekttræk, omtalt på s. 224 i bd. 1.


 

Adler, A.P. 1856: Pröve paa et bornholmsk Dialekt-Lexikon. 1ste og 2den Samling.

Bjerrum, Anders & Bjerrum, Marie 1974: Ordbog over Fjoldemålet I-II.
I A-K. II L-Å.

Ejskjær, Inger & Andersen, Poul 1984-1987: Sydsamsisk. Beskrivelse af udtrykssystemet. Ordsamling.
A-H 1984. I-Å 1987.

Espegaard, Arne 1972-2000: Vendsysselsk ordbog. Ordbog over målet i de vendsysselske herreder samt Øster Hanherred.
I 1972. II 1972. III 1973. IV 1974. V 1986. VI 2000.

Espersen, J.C.S. 1908: Bornholmsk Ordbog.
Med indledning og tillæg.

Feilberg, H.F. 1886-1914: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål.
Bd. 1 A-H. Bd. 2 I-P. Bd. 3 R-Å. Bd. 4 Tillæg.

Gotfredsen, L. 1972-1974: Langelandsk Ordbog.
Bd. 1 A-H 1972. Bd. 2 I-R 1973. Bd. 3 S-Å 1974.

Hagerup, E. 1853: Det danske sprog i Angel. 2. forøgede udgave ved Lyngby, K.J. 1867.

Jysk Ordbog. Bd. 1, hæfte 1-4. 1970-1979, derefter løbende
publicering på jyskordbog.dk.

Jørgensen, Jørgen 1943: Lollandsk Ordbog (Thoreby-Maalet).

Kok, J. 1863-1867: Det Danske Folkesprog i Sønderjylland forklaret af Oldnordisk, Gammeldansk og de nynordiske Sprog og Sprogarter. Ordbog s. 259-429.

Larsen, J.Kr. 1914-1915: Bidrag til Ordbog over Vendelbomaalet.

Molbech, C. 1841: Dansk Dialect-Lexikon.

Nielsen, Bent Jul og Nyberg, Magda 1995: Ordbog over den danske dialekt i Angel.

Ottsen, M.B. 1963-1969: Hostrup-Dansk. II Ordbog. Udg. Jensen, Ella og Nyberg, Magda.
Bd. 1 A-G 1963. Bd. 2 H-L 1964. Bd. 3 M-Sg 1965. Bd. 4 Si-Å 1966. Bd. 5 Register 1969.

Skautrup, Peter 1927-1979: Et Hardsysselmål. Ordforråd.

Skyum, A.C. 1948-1954: Morsingmålets Ordforråd. 1-2.

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer 1992-, 1-