124. K.L. Aastrup-salme 1939

Samtlige vers af salmen Du gav os efter dit Behag.
(K.L. Aastrup 1939, s. 12).
Verset med rød skrift er omtalt i 122. De kirkelige retninger i salmebøgerne.


 

Du gav os efter dit Behag
vor Jord med al dens Grøde;
du tændte Sol for Arbejdsdag
fra Gry til Aftensrøde.
Vi skulde vel vort Dagværk naa
og altid for dit Ansigt gaa.
Du gav os Livet uden Savn
for i dit Navn
at leve til vor Næstes Gavn.

Saa gav vi dig, vor Skaber Gud,
et Liv, der var lagt øde,
et Liv i Trods mod dine Bud
fra Gry til Aftensrøde.
Vi søgte kun vort eget Vel;
vor Næste blev vor Lykkes Træl;
vort Selv vi ynded over alt,
fra dig vi faldt.
Men da var vore Dage talt.

Din Vrede frem af Himlen brød,
du lod os Dommen kende;
du satte os den bitre Død,
som blev vor Lykkes ende.
Du skjulte os dit Ansigts lys,
vi maatte lære Mørkets Gys.
Det blev os koldt ved Hjerterod,
da vi forstod,
vi kendte ej for Graven Bod.

Da gav du efter dit Behag,
imod hvad vi fortjente,
en saadan Udgang af vor Sag,
som ingen kunde vente,
et Under over al Forstand,
en Visdom, vi ej grunde kan:
din Søn, der som vor Næste kom
og vendte om
til Naadebud din Vredes Dom.

Hvad vi ej kunde, gjorde du;
det er vor Frelse blevet.
Os Livet er velsignet nu,
fordi din Søn har levet.
Det er saa din Retfærdighed,
at han for vore Synder led.
Han holdt for os i Helved Stand;
alene han
af Gravens Hul os hente kan.

Saasandt han som vor Næste er
med os i Graven gaaet,
vi ved, hvis vi skal blive dèr,
han aldrig var opstaaet;
han aldrig hjem til Himlen gik,
hvis ikke os han med sig fik.
Han delte vor Elendighed,
derfor vi ved,
han deler med os Himlens Fred.

Saa takker vi dig, Skaber Gud,
for Haabet i det høje,
og beder, skriv os dine Bud
i Hjerte og for Øje;
ja, lad det Under med os ske,
vi altid maa vor Næste se;
udløs vort Liv af Dødens Baand
med Almagtshaand;
genfød os ved din Helligaand!