13. Supplerende oplysninger om Ordbog over det danske Sprog

Oplysninger om baggrunden for ordbogen, om dens tilblivelse og om dens status som først samtidsordbog og siden som historisk ordbog, omtalt på s. 225 i bd. 1.