134. Besøg på Dyrehavsbakken, juli 1936

Aksel Dahlerups hørebillede “Besøg på Dyrehavsbakken” fra Danmarks Radio 18. juli 1936. Udsendelsesformen hørebillede er omtalt på s. 216 i bd. 4.


 

I hørebilledet “Besøg på Dyrehavsbakken” får lytteren et levende billede af livet på Dyrehavsbakken, foruden righoldige eksempler på den musikalske underholdning.

▶ Besøg på Dyrehavsbakken

danskkulturarv.dk