139. Hverdagsfortællinger fra provinsen, september 1967

Christian Krygers tv-reportage “Folk ved Randers Fjord” er et eksempel på at også dialektalt og regionalt præget sprogbrug kunne høres i tv. Brugen af bl.a. dialekter i tv-udsendelser er omtalt på s. 218 f. i bd. 4.


 

Christian Krygers reportage fra Randers Fjord, der blev bragt den 23. september 1967, tegner et billede af hvordan livet former sig for folk der lever af og ved fjorden. Han taler bl.a. med nogle fiskere og nogle landmænd, en færgemand, en rørvæver (der bl.a. laver sivsko) og et pensionistægtepar.

danskkulturarv.dk