142. Boghunger

I erindringsbogen Fra min Bitte-Tid (1928) beskriver Jeppe Aakjær (1866-1930) den “Boghunger” han følte som dreng i sit nærmest bogløse barndomsmiljø i landsbyen Åkær syd for Skive. Udbredelsen – herunder fraværet – af bøge på landet i årtierne omkring 1900 er omtalt på s. 290 i bd. 4.


 

Saadan en Knægt i 10-12 Aars Alderen er jo, hvis han er normalt udrustet, hidsig paa at læse. Jeg saa mig altid forslugent om efter Bøger, men det var dengang lettere at finde Brød i Hundens Leje end en verdslig bog i Bondens Eje. Man kunde gaa Mile, inden man fandt en saadan Bog, og jeg vilde da gerne være gaaet mange Mil for at faa Lov til at laane en ordentlig Bog med hjem. Den fandtes bare ikke; fromme Bøger laa der paa skumle Hylder i alle Huse, men end ikke de var selvkøbte; det var noget, der var kommet drattende tilfældigt ind i Hjemmet, ingen vidste hvorledes; de var gaaet i Arv, var formentlig noget Skrammel eller Affald fra et eller andet forlængst opløst Præstebo (..)
(J. Aakjær 1928, s. 168).

I samme kapitel fortæller han også om den eneste verdslige bog der fandtes i selve landsbyen, 3. del af M. Matzens Dansk Læsebog, og som han tilbragte “mange frydefulde Søndage” med ved langbordet hos bogens ejer (s. 172).

Vibeke Sandersen 2019