145. Undersøgelser af læsefærdighed efter 1970

Oversigt over mindre og (især) større undersøgelser af læsefærdighed hos børn og voksne i Danmark og andre lande siden ca. 1970. De fleste af undersøgelserne er nærmere omtalt på s. 298-305 i bd. 4.


 

udført (ca.) år udført (i regi) af om læsefærdigheden hos beskrevet i
1972-76
(1930-70)
Skoleelever 1.-7. kl. Jansen & Glæsel 1977
1976-83 DPI Skoleelever 2.-5. kl. Jansen & Kreiner 1986
1979 Handelsskoleelever i Ålborg Thaning Christiansen & Jensen 1979; Elbro mfl. 1981, s. 45
1980 DPI/CUR Skoleelever 9. kl. Elbro mfl. 1981
1990 Projekt Læsning, Kbh.s Universitet Voksne (18-67 år) Elbro mfl. 1991
1991 IEA Skoleelever 4. og 9. kl. (DK + udland) Elley 1992; Mejding 1994; Lentz & Rotbøll 2006, s. 21-24
1998 SIALS (OECD) Voksne (DK + udland) OECD 2000; Pilegaard Jensen & Holm 2000; Allerup mfl. 2001, s. 63-65
2000 F2000 Skoleelever 3. og 8. kl. Allerup mfl. 2001
2000 PISA (OECD) Skoleelever 15-16 år (DK + udland; 32 lande; hovedfokus på læsning) OECD 2001; Møller Andersen mfl. 2001; OECD 2003; Lentz & Rotbøll 2006, s. 27-29
2001 PIRLS/IEA Skoleelever 4. kl./10 år (udland, DK ikke med; 35 lande) Mullis mfl. 2003; Lentz & Rotbøll 2006, s. 24-26
2003 PISA (OECD) Som PISA 2000 (dog 41 lande og hovedfokus på matematik) OECD 2004; Mejding 2004; Lentz & Rotbøll 2006, s. 30-31; Young Andersen & Egelund (red.) 2006: PISA og de 16 ½-årige uddannelsessøgende. Overordnede resultater, uddybende analyser og metode.
2004 PISA/Kbh.s Kommune Skoleelever 9. kl.
(Pisa København 2004)
Egelund & Rangvid 2005; Egelund mfl. 2011, s. 21
2005, 2009, 2012 og 2015 PISA Skoleelever 9. kl. med indvandrerbag­grund
(Pisa Etnisk)
Egelund & Tranæs 2007; Egelund mfl. 2011; Tornhøj Christensen, Vibeke mfl. 2014: Pisa Etnisk 2012 – PISA 2012 med fokus på unge med indvandrerbaggrund. Netpubl. på vive.dk; Greve & Krassel 2017
2006 Nordisk mini­sterråd/EVA Skoleelever i Norden Lentz & Rotbøll 2006
2006 PISA (OECD) Som PISA 2000 (dog 57 lande og hovedfokus på naturvidenskab) OECD 2007; Egelund (red.) 2007; Egelund 2007 og 2008b
2006 PIRLS/IEA Skoleelever 4. kl./10 år (DK + udland; 40 lande) Mejding & Rønberg 2007 og 2008
2007 PISA/Kbh.s Kommune Skoleelever 9. kl.
(Pisa København 2007)
Egelund 2008a; Egelund mfl. 2011, s. 21
2009 PISA (OECD) Som PISA 2000 (dvs. igen hovedfokus på læsning; 65 lande) OECD 2010a og b; Egelund (red.) 2010; Egelund 2010; Egelund mfl. 2011; Mejding 2011
2010 PISA/Kbh.s Kommune Skoleelever 9. kl.
(Pisa København 2010)
Tornhøj Christensen, Vibeke mfl. 2011: PISA København 2010. Kompetencer hos elever i 9. klasse i København. Netpubl. på edu.au.dk
2011 PIRLS/IEA Som PIRLS/IEA 2006 (dog mere end 50 lande) Mejding & Rønberg 2012a og b
2012 PISA (OECD) Som PISA 2000 (dog 65 lande og hovedfokus på matematik) Egelund, Niels (red.) 2013: PISA 2012. Danske unge i en international sammenligning. Netpubl. på vive.dk
2015 PISA (OECD) Som PISA 2000 (dog 72 lande og hovedfokus på naturvidenskab) Tornhøj Christensen (red.) 2016a-b
2016 PIRLS/IEA Som PIRLS/IEA 2006 (dog mere end 50 lande og elever fra både 3. og 4. kl.) Mejding mfl. 2017a og b
2018 PISA (OECD) Som PISA 2000 (dvs. igen hovedfokus på læsning); 79 lande) Tornhøj Christensen, Vibeke (red.) 2019: PISA 2018. Danske unge i en international sammenligning. Netpubl. på vive.dk
  • CUR = Det Centrale Uddannelsesråd
  • DPI = Danmarks Pædagogiske Institut
  • EVA = Danmarks Evalueringsinstitut
  • F2000 = Udviklingsprogrammet Folkeskolen år 2000, iværksat af Undervisningsministeriet
  • IEA = International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Den Internationale Sammenslutning for Evaluering af Uddannelsesresultater)
  • OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)
  • PIRLS = Progress in International Reading Literacy Study (Undersøgelsen af Udviklingen i Internationale Læsefærdigheder)
  • PISA = OECD-programmet Programme for International Student Assessment (Programmet for International Elevevaluering)
  • SIALS = OECD-programmet Second International Adult Literacy Study (Den Anden Internationale Undersøgelse af Læsefærdigheder hos Voksne).