149. Retskrivningsundersøgelser efter 1900

Undersøgelser af stavefærdighed og stavefejl hos skoleelever og andre fra 1900-tallet og det begyndende 2000-tal. Omtalt på s. 305 i bd. 4.


 

udført (ca.) år udført af/i regi af om retskrivningen hos beskrevet/omtalt i
*1917 N.P. Bjerregaard Elever på teknisk skole i Skive Bjerregaard 1917
Noesgaard 1945, s. 16
1917 Meyer, H. & Laustsen 1918 Skoleelever 14 år (DK) Meyer & Laustsen 1918
Noesgaard 1945, s. 16
*1920 Marius Kristensen Højskoleelever, formentlig på Askov Højskole Kristensen 1920, s. 19-21
Noesgaard 1945, s.17
Tordrup, S.A. 1965: ”Stavefejl og fejltyper hos elever fra 5. normalklasse og fra 5. og 6. læseklasse”. Skolepsykologi, 2. årg., nr. 1, s. 53
1920 Niels Møller Skoleelever 8-12 år i Kbh. og Odense Møller 1920
Noesgaard 1945, s.16-17
1920 A. Noesgaard Skoleelever 10-12 år på Frederiksberg Noesgaard 1922 og 1945, s. 18
1928-46 A.Noesgaard Skoleelever 10-14 år (DK) Noesgaard 1951
*1936 og 1939 A. Noesgaard/ Ud­val­get for skole­psyko­logiske Undersøgelser Skoleelever 3.-6. kl. (1936)
og 6-8. kl. (1939) i Kbh. og på Frederiksberg
Noesgaard 1945
Tordrup, S.A. 1965: ”Stavefejl og fejltyper hos elever fra 5. normalklasse og fra 5. og 6. læseklasse”. Skolepsykologi, 2. årg., nr. 1, s. 18 og 51-52
Elbro mfl. 1981, s. 94-96
Heger 1981, s. 70-75
Löb 1983, s. 22-26
Jervelund 2007, s. 36-43
1954 S.A. Tordrup Skoleelever 5. kl. og 5.-6. læseklasse i Storkbh. Tordrup, S.A. 1965: ”Stavefejl og fejltyper hos elever fra 5. normalklasse og fra 5. og 6. læseklasse”. Skolepsykologi, 2. årg., nr. 1, s. 1-91
Gregersen 1975, s. 15 ff.
Löb 1983, s.26-30
1972-1976
(1930-1970)
Mogens Jansen & Bjørn Glæsel Skoleelever 1.-7. kl. (DK) Jansen & Glæsel 1977
1974{?} Frans Gregersen Skoleelever 3. kl. fra Nordsjælland Gregersen 1975
1976{?} Claus Westh Hf-elever (2. hf.) (DK?) Westh, Claus 1976: ”Har vi de stavefejl vi fortjener?”. Med­delelser fra Dansklærerforeningen, s. 44-51
Hansen 1981, s. 117-120
*1978 Peter Allerup, Mogens Jansen, Henrik Löb, Børge Prien/DPI Skoleelever 9. kl. (DK) Allerup 1979
Jansen 1979
Löb 1979
Prien 1979
Löb 1983
Jansen 1979, s. 13-17
Elbro mfl. 1981, s. 64-69 og 96-97
Jervelund 2007, s. 44-45 (om Prien 1979 og Löb 1983)
Schack & Jervelund 2010
1978 Folkeskolens Forsøgsråd/Kbh.s Kommunale Skolevæsen Skoleelever 9. kl. i Kbh., Brøndby og Herlev Nielsen, A. mfl. 1978
Elbro mfl. 1981, s. 61-64
Detlef 1981
Löb 1983, s. 31-33
1978 Jörn Thaning Christiansen & Torsten Alf Jensen Handelsskoleelever i Ålborg Thaning Christiansen & Jensen 1979 og 1980
Elbro mfl. 1981, s. 60-61
1979/1990 Peter Allerup og Mogens Jansen mfl./DPI/Undervis­ningsministeriet Skoleelever 9. kl. (DK) Allerup mfl. 1991
1980 DPI/CUR Skoleelever 9. kl. (DK) Elbro mfl. 1981
1980 Folkeskolens Forsøgsråd/Kbh.s Kommunale Skolevæsen Skoleelever 9. kl. i Kbh. Detlef 1981
1980 Preben Kihl Skoledreng 7-8 år i Kbh. Kihl 1988
Ziegler, Mette 1990: Staveudvikling og stavevanskeligheder. En undersøgelse af 8 specialundervisningselevers stavestrategier og stavefejlmønstre på baggrund af [P. Kihl 1988]
*1982 Hirtshals Kommune/DLH’s danskinstitut Skoleelever 4. og 9. kl. i. Hirtshals Sandersen 1983
*1990 (og 1980) Torben Andersen og Eva Heltberg mfl./Undervisnings­ministeriet 3. g.’ere ved studentereksamen (DK) Andersen mfl. 1992
Heltberg 1992
Hvordan staver studenterne? 2002
*1998 Undervisningsmini­steriet 3. g’ere ved studentereksamen (DK) Hvordan staver studenterne? 2002
Jervelund 2007, s. 45-53 (m. skarp kritik s. 51-53)
2000 Holger Juul Skoleelever 4.-6. kl. i Rødovre Juul 2003
Jervelund 2007, s. 56-57
2003{?} Holger Juul og Baldur Sigurðsson Skoleelever 3.-4.kl. i Rødovre og Reykjavik Juul & Sigurðsson 2004
Jervelund 2007, s. 54-55
2007-{?} Holger Juul {} Juul 201{}
*2010 Dansk Sprognævn Skoleelever 9. kl. i Silkeborg Schack & Jervelund 2010
*2016 Dansk Sprognævn Skoleelever 9. kl. (DK) Jervelund & Schack 2016

Undersøgelser som er nærmere omtalt i afsnittet ”Stavefærdigheden efter 1900” i bd. 4, s. 305 ff., er mærket med en stjerne (*). De mange undersøgelser omkring 1978 afspejler at prøvetypen udfyldningsorddiktat dette år for første gang blev brugt som officiel prøve i retstavning ved folkeskolens afgangsprøve, der ligeledes var indført samme år (se nærmere om den nye prøvetype i afsnittet ”Folkeskolens afgangsprøve 1978 og 2008”, s. 308). Forkortelsen DK angiver at undersøgelsen har omfattet personer fra hele landet. CUR = Der Centrale Uddannelsesråd; DPI = Danmarks Pædagogiske Institut.