15. Opslagsordet kværn i den elektroniske version af Gammeldansk Ordbog

Et eksempel på en fuldt udbygget ordbogsartikel med alle de relevante oplysningstyper, omtalt på s. 227 i bd. 1.