151. Betænkninger, love, anordninger m.m.

Uforkortede titler på betænkninger, love, anordninger m.m. anvendt i forkortet form i kapitel 17.4 “Danskfaget i skolen”, s. 321 ff. i bd. 4.


 

Anordning 1814
Anordning for Almue-Skolevæsenet i Kjøbstæderne i Danmark. Kjøbenhavn undtagen, 1814.

Bekendtgørelse om Faget Pædagogik ved Seminarierne 1937
Bek. 17. september 1937, om faget pædagogik ved seminarierne.

Bekendtgørelse om Undervisningen i Mellemskolen
Bekendtgørelse om Undervisningen i Mellemskolen, 1904.

Betænkning om Den praktiske Mellemskole 1936
Den praktiske Mellemskole. Betænkning vedrørende Læseplaner m.v. for den udvidede Folkeskole afgivet af det af Undervisningsministeriet under 23. Maj 1933 nedsatte Udvalg, 1936.

Dansk 1976
Dansk 1976. Undervisningsvejledning for folkeskolen 1. Udg. af Undervisningsministeriet.

Dansk 1984
Dansk 1984. Undervisningsvejledning for folkeskolen 2. Udg. af Undervisningsministeriet.

Dansk. Faghæfte 1 1995
Dansk. Faghæfte 1. Udg. 1995 af Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen.

Den Blå Betænkning 1958
Undervisningsvejledning for folkeskolen, bd. 2. Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg [Den Blå Betænkning].

Det Sthyrske Cirkulære 1900
Cirk. 6. april 1900, nr. 39, til samtlige skoledirektioner uden for København [om undervisningsplaner for de offentlige folkeskoler].

Folkeskoleloven 1899
Lov 24. marts 1899, om forskellige forhold vedrørende folkeskolen.

Folkeskoleloven af 1993
Lov 30. juni 1993, nr. 509, om folkeskolen.

Forenklede Fælles Mål
Forenklede Fælles Mål 2014. Udg. af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Fælles Mål 2003
Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk. Udg. 2003 af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for Grundskolen.

Klare Mål 2001
Klare Mål 2001.

Lov om højere Almenskoler 1903
Lov 24. april 1903, nr. 62, om højere Almenskoler.

Udkast 1799
Udkast til Forordning af Skolerne paa Landet i Danmark, 1799.

Undervisningsvejledning 1941
Undervisningsvejledning for den eksamensfri Folkeskole. Udarbejdet af det af Undervisningsministeriet under 27. Juni 1941 nedsatte Udvalg. 2. opl., 1943.

Jens Raahauge 2020