152. Skolefaglige begreber

Forklaring af skolefaglige begreber anvendt i kapitel 17.4 “Danskfaget i skolen”, s. 321-336 i bd. 4.


 

Fortælling
Undervisningsmetode – især i de grundtvig-koldske friskoler – der tror på lærerens mundtlige fortælling som den bedste formidling til børn. Fortælling (det levende ord) bruges især til videregivelse af eventyr, mytologi, religion og historie.

Friskole
En grundskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til 10. klasse, ofte opstået på et forældreinitiativ. I Grundlovens § 76 er det slået fast, at børn ikke behøver at gå i folkeskolen, men kan blive undervist på anden måde, fx i en friskole. Det betyder, at vi i Danmark har undervisningspligt, ikke skolepligt. Skolerne ligger i forlængelse af den tradition, som grundlagdes af Christen Kold i 1852. Undervisningen skal stå mål med folkeskolens, men har en række friheder og kan grunde sig på særlig livsopfattelse og har valgfrihed med hensyn til undervisningsmetode og materialer. Lærere og elever kan vælges på grundlag af holdning og adfærd.

Gymnasiet
Treårig skoleforløb efter folkeskolen, hvor eleverne modtager almendannende og studieforberedende undervisning. Afsluttes med studentereksamen, som giver adgang til de videregående uddannelser.

Mellemskolen
I 1903 skabtes der mulighed for, at både drenge og piger kunne gå fra 5. klasse over i en fireårig mellemskole til enten realklassen eller gymnasiet. I 1937 blev mellemskolen suppleret med den eksamenfrie mellemskole (den praktiske mellemskole).

Myndiggøre
Gøre en elev i stand til at forstå sin dagligdag og sin samtid og at kunne tage vare på sit eget liv på en kvalificeret måde. Ordet bruges ofte i formålsformuleringer for friskoler, efterskoler eller højskoler – skoleformer der ofte har forbundet sig med et grundtvigsk skolesyn.

Ordbilledmetoden
Metode i begynderundervisning i læsning, hvor der undervises i at genkende ord som helheder,  såkaldte ordbilleder, og ikke ved hjælp af bogstavernes lyde.

Prøvefri undervisning
Undervisning – især på grundtvig-koldske friskoler – der ikke ønsker at måle elevernes viden gennem karakterer og prøver.