155. Henrik Galberg Jacobsens Hvad vi dog slås om. Sprogkamp(e) i Danmark i 350 år, 2015

Artikel om de stridigheder der med kortere og længere våbenhviler har udspillet sig om det danske sprog fra ”den første ortografiske krig” i midten af 1600-tallet til ”majonæsekrigen” og ”kommakrigen” i slutningen af 1900-tallet og begyndelsen af 2000-tallet. Der er for størstedelen af periodens vedkommende tale om stridigheder som kun er behandlet i kampskrifter og andre skriftlige kilder. For de seneste træfningers vedkommende er der dog tillige tale om begivenheder som forfatteren har været øjenvidne til eller selv har deltaget i. Artiklen er omtalt på s. 337 og 359 i bd. 4 og er oprindelig trykt i Dorthe Duncker mfl. (red.) 2015: Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen.

Hvad vi dog slås om

Henrik Galberg Jacobsen 2015