159. Allan Karkers Tiltaleformer i dansk, 1958

Redegørelse 21. april 1958 fra Dansk Sprognævns sekretær Allan Karker til Gösta Bergman, Institutet för svensk språkvård (det svenske sprognævns kontor) til brug for Bergmans bog Tilltalsord i Norden, 1959. Omtalt på s. 347 i bd. 4.

Allan Karkers Tiltaleformer i dansk, 1958

Allan Karker 1958. Dansk Sprognævns arkiv, sag 10/58