Danmarks første 1600-talskrydsogtværs

Krydsogtværsen er konstrueret som nutidige krydsord, men sproget både i kodeordene og i løsningsordene hører til i første halvdel af 1600-tallet.

Alle ordene kan findes i serien Ældre danske tingbøger, udgivet af Landbohistorisk Selskab i årene 1954-85. Udgaven omfatter tingbøger fra Herlufsholm birk (Sydsjælland), Skast herred (Sydvestjylland), Sokkelund herred (Københavnsområdet) og Åsum herred (Fyn). Henvisningerne nedenfor fungerer således, at der henvises til tingbøgerne med H = Herlufsholm birk, Sk = Skast herred, Sok = Sokkelund herred, Å = Åsum herred efterfulgt af to cifre for det pågældende år i 1600-tallet, derpå et kolon og til slut et tal, der angiver sagens nummer i det pågældende år. Tingbøgerne kan købes hos Landbohistorisk Selskab eller lånes på biblioteket.

Original form nudansk
affle (Sk 36:30) avle
al (Å 42:58) alen
ared (Sok 36:253) arjet (gl. ord for pløjet)
blo (Sok 30:55) blå
bør (H 33:119) bør
cetterie (Sk 37:95) kætteri (= sodomi)
curant daller (Å 47:161) kurantdaler
deller (Sk 38:444) dæler (= brædder)
eg (Sk 40:549) æg (= skærende kant)
egell (H 33:290) egel (gl. ord for svinesti)
elewildt (Sok 22:248) ellevild
ene (H 18:150) ene
fick (H 16:39) fik (ældre også = gav)
fingere (Å 48:200) fingre
forhuerffiutt (H 33:336) forhvervet (= erhvervet)
førind (Sk 36:115) førend
gres (Sok 25:81) græs
halffsiuffuende (Sok 34:318) halvsyvende (= 6½; med romertal: viɉ)
hoeser (Sok 33:285) hoser
hunden (Å 41:284) hunden
hørt (Sok 29:742) hørt
indluche (Sk 36:623) indelukke
it (Å 47:284) et
led (Å 47:216) led
løuff (Sok 28:673) løv
mindere (Å 46:57) mindre (også = minus)
moll (Sok 30:359) mål
møde (Å 40:76) møde
nam (Å 40:43) nam (= konfiskation)
ni (Å 48:32) ni
oeg (H 16:16) åg (datid af age)
offte (Sok 34:238) ofte
on (Sk 37:320) ovn
quadtz (Å 47:289) kvas
rende (H 18:91) rende
ruder (Sok 32:242) ruder
rum (Sok 21:24) rum (om lang tid)
rølte (H 17:122) rulte (lille mængde hø ol.)
slou (Sok 25:13) slog
smeden (Sok 31:203) smeden
snacker (Å 47:251) snakker
stuen (Sok 36:117) stuen
tred (H 30:24) træ
trell (H 32:53) træl
tømmerhug (Sok 34:238) tømmerhug
wden (Sok 28:500) uden (også = udenfor)
wey (Sk 39:226) vej
wld (Sk 39:122) uld
wndertag (Sok 25:318) undertag
wrter (Å 42:129) urter
wtroe (Å 42:246) utro
yde (H 30:34) yde
zedel (Å 47:219) seddel
øde (Sk 36:494) øde
øig (Sok 26:463) øg
øllsall (Sok 35:32) ølsalg