161. Henrik Galberg Jacobsens Takt, tone og tiltale, oktober 1973

Artikel om brugen af du og De set som et sprogligt etikettespørgsmål. Omtalt på s. 347 i bd. 4 og oprindelig trykt i Nyt fra Sprognævnet, nr. 11, oktober 1973.