162. Kronologisk litteraturliste om du og De – og andre tiltaleord (udvidet)

Udvidet version af den korte liste med litteratur om du og De på s. 347 i bd. 4.


 

Den kronologiske liste nedenfor indeholder et fyldigt udvalg af litteratur om brugen af tiltaleord i dansk. Nærmere oplysninger om de enkelte henvisninger fremgår af litteraturlisten bag i bd. 4.

 

Kalkar, bd. 1, s. 396 (du); bd. II, s. 364 (I).

Kr. Mikkelsen: Dansk ordföjningslære, 1911, s. 247-248.

Emma Gad: Takt og Tone, 1918, s. 103 (om titler).

ODS, bd. 3, sp. 539 ff. (De); sp. 1067 ff. (du); bd. 7, sp. 819 (han); bd. 8, sp. 656 (hun); bd. 9, sp. 1 ff. (I).

Niels Nielsen: Dansk Grammatik for Svenskere, 1939, s. 57.

EDG, s. 54-55.

Lis Jacobsen & Sten Malmström: Fru Nikolajsen i Sverige, 1946, s. 11-19.

DSH, bd. 2, s. 117 (I), 357 (I/han, hun); bd. 3, s. 37 og 211 (I/han, hun/De); bd. 4, s. 91 f. (du/De/I).

Niels Åge Nielsen: “Brugen af tiltalepronominer i Charlotta Dorothea Biehls komedier 1764-1772”, 1948.

Lis Jacobsen: “Nogle exempler på brugen af Du og De i nutids-dansk”, 1949.

H.H. Ørberg: “Pronomina reverentiæ”, 1950.

– : “Udviklingen af høflig tiltaleform i europæiske sprog. Tiltalepronominer”, 1951.

Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus: Skik og brug, 1956, s. 20-21.

Niels Åge Nielsen: “Skal vi være dus?”, 16. januar 1958.

Allan Karker: Tiltaleformer i dansk, 21. april 1958.

Gösta Bergman: Tilltalsord i Norden, 1959.

Mogens Ruud: Vor tids skik og brug, 1964, s. 67-76.

Ove Dybkær: “Skal vi sige du – “for det er så demokratisk””, 1972.

Henrik Galberg Jacobsen: “DU eller DE”, maj 1973.

Jørgen Bang: “Du, De – eller noget helt tredje”, 7. august 1973.

Henrik Galberg Jacobsen: “Takt, tone og tiltale”, oktober 1973.

Peter Harms Larsen: Sku’ vi være dus?, 1976.

Henrik Hagemann: “Hej, du dér – Brugen af DU og DE gennem 30 år i personlig belysning”, 1988.

Erik Hansen: “Tiltalepronominer i 25 år”, 1992.

Robin Allan mfl. 1995: Danish. A Comprehensive Grammar s. 148-150 (jf. T. Lundskær-Nielsen & P. Holmes 2010, s. 167-169).

Henrik Galberg Jacobsen: “Trends in the linguistic development since 1945 II: Danish”, 2005, s. 1822.

Bjørn Andersen: En undersøgelse af danskernes anvendelse af tiltalepronominerne du og De i 1993-95 og 2009, 2009.

– : Høflighed uden grænser – Om du & De og den måde vi behandler hinanden på, 2014.

– : “Du og De. En undersøgelse af en af danmarkshistoriens største sprogkampe og nogle bemærkninger hertil”, 2015.

Henrik Galberg Jacobsen 2020