167. 1892-bekendtgørelsen om retskrivningen

Tekstprøve fra bekendtgørelsen med kommentar. Omtalt på s. 354 i bd. 4.


 

 

15.  I skrives ikke efter g og k foran e, æ og ø. I danske Navne kan j beholdes efter g og k foran betonet e, æ, ø: saaledes *Kjøge, *Kjøbenhavn eller Køge, København. – Ellers beholdes j i alle Tilfælde efter hidtidig Brug, selv om det i nogles Mund er blevet stumt, altsaa: Fjeder, Fjer, at fjedre, Mjød, Sjælland, Skjald. – Efter en kort Stavelse, endende på l, n eller blødt d, kan Endestavelsen ie ombyttes med je, f. Eks. *Ballie eller Balje, *Brynie eller Brynje, *Lillie eller Lilje, *Midie eller Midje, *Mønnie eller Mønje, *Smedie eller Smedje, *Tillie eller Tilje, *tredie eller tredje, *Vidie eller Vidje, *Villie eller Vilje (men: Familie, Olie, Linie, Komedie o. desl.).

(Bek. 27. februar  1892, nr. 24, s. 148)

 

Kommentar

§ 15 i 1892-bekendtgørelsen var en af de paragraffer der blev rullet tilbage og strammet i forhold til den tilsvarende paragraf i 1889-bekendtgørelsen (§ 16). Den nyindførte valgfrihed mellem former med og uden j i K(j)øge og K(j)øbenhavn bevares ganske vist i 1892-bekendtgørelsen, men det er de gamle former med j der anbefales (mærket med * af ministeriet). Og i ordene Balje osv., hvor formen med j var blevet gjort til den enerådende form i 1889, genindførtes i 1892 formen med i som den anbefalede form ved siden af j-formen. Dobbeltformerne K(j)øge og K(j)øbenhavn holder sig i de officielle retskrivningsordbøger til og med 1929, men allerede i 1906 havde bystyret i København ændret Kjøbenhavn til København. Dobbeltformerne *Ballie/Balje osv. mister ret hurtigt anbefalingsstjernen *, og fra 1955 kan ordene kun skrives med j, fx lilje, smedje, tredje. Hvad specielt dobbeltformen linie/linje angår, så bevares den indtil 2001, hvor linje bliver den eneste korrekte form (hvorimod familie, olie og komedie fortsat kun kan skrives med i).

Henrik Galberg Jacobsen 2020