169. Bent Jørgensens 1948-reformens gennemslagskraft, 1981

Artikel om retskrivningsreformens hurtige gennemførelse 1948-1949 hos et udsnit af den bredere befolkning, repræsenteret af seks mellemledere ved Nørrebros sporvognsremise. Omtalt på s. 357 i bd. 4.