18. Supplerende oplysninger om Den Danske Ordbogs forskellige versioner

Oplysninger om forskellene mellem 0rdbogens trykte version og versionerne på skærm, omtalt på s. 230 i bd. 1.