180. Dansk – nøglen til uddannelse

Overgangen til dansk gav sprogvanskeligheder for islandske studenter ved eksaminer på Københavns Universitet, introduceret på s. 50 i bd. 5.


 

Overgangen til dansk havde stor betydning for de islandske studerende. Da de ikke længere kunne klare studierne vha. latin, var de islandske og danske studenter ikke i samme båd, hvad sproget angik. Omkring 1800 berettes der i flere sammenhænge om de islandske studenters vanskeligheder forårsaget af manglende danskkundskaber. Det gjaldt især beherskelsen af de produktive færdigheder, især talefærdigheden, i begyndelsen af studierne. I et brev til sin far skrev Tómas Sæmundsson lige efter ankomsten til København i 1827, at han sammen med 159 andre studenter skulle op til eksamen, og at han frygtede, at det kunne gå galt, eftersom han som den eneste ikke kunne svare på sit modersmål. To dage senere skrev han i et brev til sin ven, at han bekymrede sig mest over, at han ikke havde gjort tilstrækkelige fremskridt i at tale dansk, da han altid er sammen med islændinge (T. Sæmundsson 1907, s. 9, 19). E.C. Werlauffs skriver i sine erindringer om livet i København omkring 1800: “Antallet af de islandske Studerende, som kom hertil, var naturligviis kun ringe (..) De sluttede sig altid indbyrdes sammen og havde lidet eller intet Samkvem med deres danske Medstuderende, hvortil deres Sprog, skjønt de talte og forstode Dansk, bidrog meget (..)” (E.C. Werlauff 1954, s. 85-86). Alt tyder dog på at de studerendes sproglige barrierer hurtigt blev overvundet.

Auður Hauksdóttir 2021